Grote ambities voor synchroonzwemmen met fulltime programma en talentcentra

Voor een goede toekomst van het synchroonzwemmen in Nederland is het beleid van de KNZB het afgelopen jaar gericht op duetten, zowel in talentontwikkeling als topsport. Na een analyse van het eerste seizoen wordt het ingezette beleid en het huidige programma van 3 dagen per week verder door ontwikkeld met als doel om de wereldtop te bereiken met een duet. De KNZB start daarom met een centraal fulltime programma, in samenwerking met Sportcomplex Koning Willem Alexander in Hoofddorp. Ook de samenwerking met verenigingen wordt geïntensiveerd. Met een vernieuwd Meerjaren Opleidingsplan Synchroonzwemmen (MOSY) worden verenigingen ondersteund en Talentcentra benoemd.

Een aantal mensen heeft de afgelopen maanden hard nagedacht over de toekomst van het synchroonzwemmen. Technisch Directeur André Cats: “Ik denk dat synchroonzwemmen een van de meest onderschatte sporten bij het Nederlandse publiek is. Ga er maar aan staan: dik drie minuten keihard geconcentreerd werken, waarbij je bijna de helft van de tijd met je hoofd onder water bent en niet kunt ademen. En altijd maar blijven lachen….Het is echte topsport en mondiaal ook nog van erg hoog niveau”.

André Cats is sinds zijn aantreden als Technisch Directeur een aantal malen op bezoek geweest bij de trainingen in Hoofddorp en is onder de indruk van de trainingsattitude van de meisjes. “Het is een uiterst gedisciplineerde en toegewijde groep meisjes die er veel voor over hebben om beter te worden. In de afgelopen jaren zijn er goede stappen gezet om de aansluiting met de wereldtop mogelijk te maken. Zo is het besluit genomen uitsluitend nog te concentreren op duetten. Er is binnen talentontwikkeling en topsport geen focus meer op een groep. In Nederland is momenteel onvoldoende talent om met een groep de echte wereldtop te bestormen. Vandaar dat al eerder besloten is de focus op duet te leggen”.

Fulltime programma en coach
Na een analyse van het eerste seizoen wordt het ingezette beleid en het huidige programma van 3 dagen per week verder door ontwikkeld met als doel om de wereldtop te bereiken met een duet. “Daarom willen we volgend jaar in Hoofddorp een centraal fulltime programma aanbieden aan de sporters die daaraan toe zijn en een parttime programma voor jongere sporters”, zegt Cats.

De Technisch Directeur vervolgt: “Er heeft overleg plaatsgevonden met het management van het zwembad SKWA in Hoofddorp. Dit heeft geresulteerd in meer trainingsmogelijkheden vanaf volgend seizoen. Ook wordt er hard gewerkt aan alle andere voorwaarden voor een volwaardig topsportprogramma zoals krachttraining, (para)medische voorzieningen, mentale begeleiding en lifeskill coaching”.

Bij een fulltime programma in Hoofddorp hoort fulltime begeleiding. Elisabeth Sneeuw en Jitske Cornielje zijn beiden parttime werkzaam op dit moment. Elisabeth heeft aangegeven de voorkeur te gevan aan haar maatschappelijke carrière na afronding van haar studie. Jitske is niet fulltime beschikbaar. In goed overleg met Elisabeth en Jitske hebben wij daarom ook besloten om voor het komend seizoen op zoek te gaan naar een nieuwe hoofdcoach die wel fulltime beschikbaar is voor de sport. Deze coach wordt eindverantwoordelijk voor het Nationaal duet en voor talentontwikkeling. Deze hoofdcoach zal ondersteund worden door diverse andere (op vrijwilligers basis actieve) coaches. Wij gaan er vanuit dat deze nieuwe coach met ingang van het nieuwe seizoen aan de badrand zal staan.

In de afgelopen week hebben alle sporters  die dit seizoen deel uitmaakten van de Nederlandse selectie (Talentvolle sporters, Jong Oranje II, Jong Oranje en het Nationaal Duet) een gesprek gehad met de bondscoach (Jitske Cornielje) en programmamanager (Annerieke Wolf) en hen is verteld of er ook komend seizoen wel of niet een plek gereserveerd is in het centraal programma van de KNZB. “De analyses van de bondscoaches zijn heel grondig geweest en het zijn absoluut moeilijke beslissingen geweest om enkele sporters uit te selecteren. Het is in mijn ogen erg belangrijk dat we jonge sporters een eerlijk advies geven over hun topsport perspectief. We vragen en eisen veel van jonge mensen. Alle inspanningen moeten wel een reeele kans geven op het bereiken van de top”, aldus Cats.

De geselecteerde sporters zijn:

 • Noortje de Brouwer – de Dokkelaers
 • Bregje de Brouwer – de Dokkelaers
 • Maria Lorenzini – ACZ
 • Mare Schallenberg – ACZ
 • Floor Schallenberg – ACZ
 • Kim Schallenberg – ACZ
 • Manolya Yapar – ACZ
 • Merel Leuring – AZC
 • Anna Sanders – PSV
 • Floor Speckens – WVZ
 • Marloes Steenbeek – de Dolfijn
 • Noortje Reijnen – ZPCH

Talentcentrum
Tegelijkertijd heeft de KNZB ook plannen om de samenwerking met verenigingen te intensiveren. Sterke verenigingen zijn belangrijk voor de toekomst van het synchroonzwemmen in Nederland. De komende maanden wordt er gewerkt aan het updaten van het Meerjaren Opleidingsplan Synchroonzwemmen (MOSY). Aan dit MOSY moeten verenigingen een stevig houvast hebben om hun activiteiten in te richten. De verenigingen met de meeste mogelijkheden voor talentvolle synchroonzwemsters kunnen van de KNZB het predicaat ‘Talentcentrum Synchroonzwemmen’ ontvangen. Ook wil de KNZB verenigingen meer sporttechnische ondersteuning bieden. Alles gericht om de kwaliteit van trainingen bij verenigingen zo hoog mogelijk te krijgen.

In het najaar van 2017 zal, in navolging van het wedstrijdzwemmen, een eerste synchroonzwemmen trainersdag georganiseerd worden. ‘We willen graag horen wat er leeft binnen de sport. We waarderen de inzet van vele, bijna altijd vrijwillige, verenigingstrainers zeer. Zij zijn de kruk waarop de sport drijft.

Tenslotte wil Cats nog kwijt dat de dagelijkse leiding over het synchroonzwemmen binnen de KNZB in handen blijft van programmamanager Annerieke Wolf. Cats: “Annerieke heeft rondom de ziekte en later overlijden van Kees van Hardeveld het programma uitstekend geleid. Zij zal dit blijven doen. Annerieke is in deze positie zowel verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken binnen breedte- en topsport. De sport is gebaat bij helder leiderschap en korte lijnen. Annerieke zal deze rol blijven vervullen”.

Foto: Paul Bekkers

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *