Statussen & talentprofielen

Statussen & talentprofielen

In het kader van het focusbeleid van NOC*NSF kunnen alleen sporters die deelnemen aan senioren topsportprogramma’s, die topsportfinanciering van NOC*NSF ontvangen in aanmerking komen voor een A-, Selectie-, en HP-status. Helaas valt synchroonzwemmen niet onder het focusbeleid van NOC*NSF en komen senioren sporters alleen in aanmerking voor een bondsstatus. 

Voor talentvolle sporters hanteert de KNZB samen met NOC*NSF criteria voor het toekennen van talentstatussen. Sporters die voldoen de criteria worden voor de duur van 1 jaar opgenomen op een lijst met talenten. Tweemaal per jaar wordt een nieuwe lijst samengesteld. 

De lijst van talenten kent 3 niveau’s:
Belofte (B)
Nationaal Talent (NT)
Internationaal talent (IT)

Sporters op een talentlijst komen in aanmerking voor ondersteuning van het Olympisch netwerk. Bij het Olympisch Netwerk zijn regionale organisaties aangesloten die talentvolle sporters kunnen ondersteunen in hun sportbeoefening. In de regel wordt een sporter bij een debuut op de talentlijst door het betreffende (regionale) Olympisch netwerk uitgenodigd voor een intakegesprek. 

Bondsstatus:  Leeftijdsprofiel > senioren
                     Prestatieprofiel > behalen mondiale top 16 prestatie 
                                               op voordracht van bond toegekend 

IT status:       Leeftijdsprofiel > senioren 3 jaar uitloop 
                     Prestatieprofiel > behorend tot de HPC selectie 
                                               deelname EK, WK wedstrijden 
                                               niet in het bezit van Selectie-, of A-status 

                     Leeftijdsprofiel > junioren categorie 
                     Prestatieprofiel > behorend tot de junioren selectie 
                                               deelname EJK, WJK wedstrijden 

NT status:      Leeftijdsprofiel > Junioren/ Age I / Age II 
                     Prestatieprofiel > behorend tot de junioren selectie of talentteam
                                               deelname aan de Synchrobeat en/ of NJK 

Belofte:         Leeftijdsprofiel >  Age I / Age II 
                    Prestatieprofiel > behorend tot het opleidingsteam 
                                              deelname aan de Synchrobeat 

Voor vragen over talentstatussen kunt u contact opnemen met Annerieke.wolf@knzb.nl