Topsport

Nationale selecties

Voor het seizoen 2018-2019 zijn 7  sporters definitief geselecteerd voor de Nationale selectie synchroonzwemmen.

9 Sporters zijn door de bondscoach geselecteerd voor een proefperiode van 1 maand. In september zullen deze sporters deelnemen aan de trainingen. Eind september krijgt de selectie zijn definitieve omvang. 

Geselecteerde sporters zijn:

  • Bregje de Brouwer – ZPCH 
  • Noortje de Brouwer- ZPCH 
  • Merel Leuring – AZC 
  • Maria Lorenzini – ACZ 
  • Noortje Reijnen – ZPCH 
  • Marloes Steenbeek – de Dolfijn
  • Mare Schallenberg – ACZ

Trainingen 

Het senioren duet heeft een fulltime trainingsprogramma. De junioren duetten en de talent duetten hebben een parttime trainingsprogramma.

Alle centrale trainingen van de Nationale Selectie vinden plaats in het Sportcomplex Koning Willem Alexander (SKWA) en Hoofddorp. (Bennebroekerweg 800)

Alle land- en krachttraining vinden plaats onder leiding van Cura fysio welke ook gehuisvest is in het SKWA. Cura begeleid ook op medisch vlak onze sporters.

Statussen

Door NOC*NSF is in samenwerking met de sportbonden en Olympische Netwerken een minimumpakket aan voorzieningen samengesteld dat beschikbaar is voor talenten in Nederland. Deze voorzieningen (diensten) worden door de Olympische Netwerken geleverd en deels door VWS gefinancierd. De uiteindelijke leverancier van de voorzieningen kan het Olympisch Netwerk zelf zijn, maar ook een externe partij die zich aan het Olympisch Netwerk heeft verbonden.

Om voor deze voorzieningen (diensten) in aanmerking te komen, moet je de status Internationaal Talent, Nationaal Talent of Belofte hebben en daarnaast ook de Nederlandse nationaliteit. Deze talentstatussen worden door de KNZB in samenspraak met NOC*NSF halfjaarlijks vastgesteld.