Topsport

Nationale selecties

Voor het seizoen 2017-2018 zijn 12 sporters geselecteerd voor de Nationale selectie synchroonzwemmen. Van de 12 geselecteerde sporters zijn 6 duetten geformeerd.

Nationaal duet

  • Noortje de Brouwer en Bregje de Brouwer – de Dokkelaers

Junioren duetten

  • Kim Schallenberg (ACZ) en Manolya Yapar (ACZ)
  • Anna Sanders (PSV) en Maria Lorenzini (ACZ)

Talent duetten

  • Merel Leuring (AZC) en Floor Speckens (WVZ)
  • Noortje Reijnen (ZPCH) en Marloes Steenbeek (de Dolfijn)
  • Floor Schallenberg (ACZ) en Mare Schallenberg (ACZ)

Trainingen 

Het senioren duet heeft een fulltime trainingsprogramma. De junioren duetten en de talent duetten hebben een parttime trainingsprogramma.

Alle centrale trainingen van de Nationale Selectie vinden plaats in het Sportcomplex Koning Willem Alexander (SKWA) en Hoofddorp. (Bennebroekerweg 800)

Alle land- en krachttraining vinden plaats onder leiding van Cura fysio welke ook gehuisvest is in het SKWA. Cura begeleid ook op medisch vlak onze sporters.

Statussen

Door NOC*NSF is in samenwerking met de sportbonden en Olympische Netwerken een minimumpakket aan voorzieningen samengesteld dat beschikbaar is voor talenten in Nederland. Deze voorzieningen (diensten) worden door de Olympische Netwerken geleverd en deels door VWS gefinancierd. De uiteindelijke leverancier van de voorzieningen kan het Olympisch Netwerk zelf zijn, maar ook een externe partij die zich aan het Olympisch Netwerk heeft verbonden.

Om voor deze voorzieningen (diensten) in aanmerking te komen, moet je de status Internationaal Talent, Nationaal Talent of Belofte hebben en daarnaast ook de Nederlandse nationaliteit. Deze talentstatussen worden door de KNZB in samenspraak met NOC*NSF halfjaarlijks vastgesteld. De criteria om in aanmerking te komen voor een talenstatus zijn te vinden in het Talentprofiel synchroonzwemmen 2017-2018